aflakian

آخرین اخبار در مورد قطب کشاورزی

آوج، قطب کشاورزی دیم در استان قزوین

فرماندار شهرستان آوج گفت:با اجرای طرح جهش تولید در دیمزار‌های این شهرستان، آوج به قطب کشاورزی دیم در استان قزوین تبدیل شده است. حسین حسین خانی فرماندار آوج گفت: با اختصاص ۲۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها، آوج به قطب کشاورزی دیم استان تبدیل شده است. حسین خانی افزود: امسال بیش از یک سوم مساحت در نظر گرفته شده برای طرح جهش تولید در دیمزار‌ها در شهرست ...