aflakian
06 مهر 1401 - 20:59

نشاندن لبخند مهر بر لبان ۶۷۶ فرزند زندانی خراسان جنوبی

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی خراسان جنوبی گفت: مردم نوع دوست و خیرین با کمک‌های خود لبخند مهر بر لبان ۶۷۶ فرزند زندانی نیازمند نشاندند. در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، پویش همدلی به همت مردم نوع دوست و خیرین برای کمک به دانش آموزان نیازمند اجرا شد. مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی خراسان جنوبی گفت: یکی از مواردی که در انجمن حمایت از زندانیان بیرجند مورد توجه قرار گرفته است، کمک به دانش آموزان نیازمند و تحت پوشش است تا آن‌ها بتوانند بدون دغدغه در مسیر علم و دانش قدم بردارند. دانش آموزان نیازمنداو افزود: در آستانه سال تحصیلی  و بازگشایی مدارس، برای بهره‌مندی از ظرفیت مشارکت همه مردم، شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیردولتی برای تأمین و تهیه نوشت افزار دانش آموزان زیرپوشش انجمن حمایت از زندانیان نیازمند طرحی با عنوان «پویش همدلی» از یکم شهریور آغاز و هم اکنون نیز ادامه دارد. حمایت از زندانیانعبدی ادامه داد: دو میلیارد و بیست و هشت میلیون ریال کمک‌های جمع‌آوری شده بین ۶۷۶ دانش‌آموز که سرپرست آن‌ها دوران محکومیت خود را می‌گذارند، توزیع شده است. مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی خراسان جنوبی اظهار کرد: تمرکز فعالیت‌های انجمن حمایت از زندانیان بیرجند بر روی تأمین نوشت افزار، پوشاک، کیف، کفش و کمک‌های نقدی است. باشگاه خبرنگاران جوانخراسان جنوبیبیرجند
شناسه خبر: 761709