aflakian
06 مهر 1401 - 12:09

افزایش ۴ برابری اجرای آسفالت معابر در اصفهان

مدیرکل هماهنگی و برنامه‌ریزی امور عمرانی شهرداری اصفهان از افزایش ۴ برابری اجرای آسفالت معابر اصفهان خبر داد. محمد عبادی گفت: با توجه به اینکه اجرای آسفالت در نیمه نخست سال منجر به افزایش کیفیت اجرای آن می‌شود، تلاش کردیم بخش زیادی از پروژه‌های آسفالت معابر شهر در این برهه زمانی انجام شود.او با اشاره به افزایش چهار برابری اجرای آسفالت معابر اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، اضافه کرد: از بودجه ۱۵۰ میلیارد تومانی امسال شهرداری در خصوص ترمیم و اجرای آسفالت معابر، مبلغ ۱۳۰ میلیارد تومان معادل ۸۸ درصد توسط معاونت عمران شهری و مناطق پانزده‌گانه در نیمه نخست سال تأمین اعتبار و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.مدیرکل هماهنگی و برنامه‌ریزی امور عمرانی شهرداری اصفهان بیان کرد: پروژه‌های آسفالت در قالب روکش آسفالت معابر فرعی و اصلی، آسفالت‌تراشی، زیرسازی آسفالت، درزگیری و لکه‌گیری توسط معاونت عمران مدیریت اجرا می‌شود. باشگاه خبرنگاران جواناصفهاناصفهان
شناسه خبر: 760527